Advertising

Sorry, the offer is not available,
but you can perform a new search or explore similar offers:

Reporting analyst - hrms

Bring your analytical skills to the Iconic Fiona Stanley Hospital Work collaboratively with the team to deliver a seamless user experience Join a team dedicated...


From Serco - Western Australia

Published 22 days ago

Senior policy officer - implementation

Department for Energy and Mining Job reference: 429393 Location: 5000 - ADELAIDE Job status: Ongoing Eligibility: Open to Everyone The Department for Energy...


From Government Of South Australia - South Australia

Published 22 days ago

Project head, brisbane, australia

Project Head, Brisbane, Australia - DFS3811354 in Sydney at DFS Job Description To assume full functional control of specific projects from the planning stage...


From Dfs Group Ltd - New South Wales

Published 22 days ago

Customer experience specialist

Here at ahm, we like to keep things simple. We’re the sort of people who care about delivery first and fancy titles second. A proud bunch, we’re determined to...


From Medibank Private Limited - Victoria

Published 22 days ago

Gz-Psycholoog Langdurig Intensieve Zorg | 24 Tot 28 Uur

Advertising
Advertising
Gz-Psycholoog Langdurig Intensieve Zorg | 24 Tot 28 Uur
Company:

Inforsa


Advertising
Advertising
Advertising

Gz-Psycholoog Langdurig Intensieve Zorg | 24 Tot 28 Uur

Advertising
Advertising

Details of the offer

Inforsa biedt gespecialiseerde zorg op het gebied van intensieve- en forensische psychiatrie voor volwassenen in de regio’s Amsterdam en Utrecht.

De Kliniek Langdurige Intensieve Zorg is een niet-forensische doch redelijk hoog beveiligde derdelijns-kliniek voor intensieve behandeling van cliënten met ontwrichtende gedragsproblemen, bij wie behandeling in de reguliere ggz niet of niet meer mogelijk is. Voorwaarde voor plaatsing is onder meer dat de cliënt al minimaal een jaar doorlopend is opgenomen in een kliniek en dat één of meerdere opnames in een derdelijns intensieve behandelkliniek (KIB/CIB) niet heeft geleid tot een duurzaam behandelresultaat. De opnameduur is in principe beperkt tot 5 jaar. In totaal zijn er 44 bedden, verdeeld over 5 verpleegafdelingen.

Het opnamedoel is vermindering van ontwrichtende gedrag zodat een cliënt zodanig duurzaam herstelt dat hij/zij minder intensieve zorg nodig heeft en dus kan terugkeren naar de reguliere ggz. Wij kijken met een frisse en deskundige blik naar wat iemand nodig heeft om de problematische interactie met de omgeving hanteerbaar te maken.

In de behandeling wordt alles ingezet wat kan bijdragen aan herstel, van psychotherapie (CGT, DGT) tot aan farmacotherapie en ECT. We gaan daarbij uit van een geïntegreerde behandeling (geneeskundig en opvoedkundig). Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit een psychiater, arts, orthopedagoog, verpleegkundigen, agogisch werkers (spw, sph) en maatschappelijk werk. De LIZ beschikt over veel ervaring en deskundigheid op het gebied van ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychotische en bipolaire stoornissen, die in de GGZ en in academische centra niet meer kunnen worden behandeld en/of gehanteerd. In veel gevallen is er sprake van co morbide verslavingsproblemen die elders onbehandelbaar zijn gebleken.

Het team is geselecteerd op basis van expertise, creativiteit en vooral geduld. De opnames vinden veelal in gedwongen kader plaats (Rechterlijke Machtiging conform Wet BOPZ). Andere GGZ klinieken zijn onze verwijzers, zowel ‘reguliere GGZ’ als andere gespecialiseerde klinieken zoals Duurzaam Verblijf Beilen, Trajectum, Woenselse Poort, Parnassia Palier en Van der Hoeven Kliniek. De LIZ voert dus geen behandelingen uit in opdracht van Justitie en is daarmee een ‘gewoon’ psychiatrisch ziekenhuis.

Inforsa is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Arkin behandelt ca 35.000 cliënten met ruim 4.200 collega’s op locaties in de regio's Amsterdam en Utrecht.

Functiebeschrijving

Ben jij creatief en heb je affiniteit met ernstige persoonlijkheidsproblematiek en is grondige differentiaal diagnostiek jouw uitdaging? Dan is jouw talent zeer welkom om ons behandelteam van orthopedagogen/psychologen, artsen en psychiaters te komen versterken.

Vrijwel al onze clientbehandelingen hebben te maken met co morbide problematiek. Bij ons is het dus vanzelfsprekend dat je meedenkt over complexe diagnostische vraagstukken en therapeutische aanpassingen. Daarbij is creativiteit en een out-of-the box benadering een welkome aanvulling. We bieden bijvoorbeeld aangepaste vormen van DGT, CGT, EMDR en natuurlijk vak-therapie. Ook zetten wij verlof en huisbezoeken therapeutisch in. En omdat naastbetrokkenen vaak een rol (kunnen) hebben bij het in stand houden dan wel oplossen van de problematiek betrekken wij hen middels systemisch werken zoveel mogelijk bij de behandeling.

Je zet samen met de psychiater, de arts en het gehele team behandelbeleid uit en blijft meedenken over gedragstherapeutische interventies voor 8 patiënten die op jouw afdeling zijn opgenomen. Naast jouw rol in de opzet van behandelplannen, als behandelaar en als regiebehandelaar word je supervisor voor een orthopedagoog-in-opleiding-tot-generalist en een master-psycholoog. Ook ga je het afdelingsteam in hun dagelijkse cliëntbegeleiding superviseren en heb je zorg voor het therapeutische leefklimaat.


Source: Neuvoo2_Ppc


Area:

Requirements

Advertising
Advertising